Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie, kvarta) ze všech krajů České republiky. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.

Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha má unifikovanou podobu a je možné ji postavit v každé tělocvičně či multifunkčním hřišti. Soutěž využívá moderní aplikaci, díky které si každá škola může zvolit termín pro zapojení se do soutěže individuálně a dle vlastních možností. Ideální pro zapojení je hodina tělesné výchovy nebo různé sportovní kroužky, když Hejtmanův pohár nabízí poutavou a atraktivní náplň.

Škola, která má zájem se zúčastnit, se musí zaregistrovat na těchto webových stránkách. Po přihlášení bude následně umožněno provádění soutěžních aktivit včetně zapisování výsledných časů žáků, kteří dráhu zdárně zdolají. Aplikace výsledky automaticky vyhodnotí a provede zápis do celkového bodového hodnocení. Školy mají možnost získat i další bonusové body a mít tak větší šanci na úspěch, jenž zaručuje nejen zviditelnění, ale také hodnotné ocenění. Hodnotící systém postavený na principu získávání soutěžních bodů přitom dává největší šanci na úspěch školám, které budou nejaktivnější, nikoliv pouze školám s nejrychlejšími žáky. Více o systému hodnocení a bonusových bodech zde.

Sečteno a podtrženo, čas, místo a celkový způsob zapojení si školy volí samy. Důležité je registrovat se a stáhnout potřebné instrukce k rozestavění a správnému proběhnutí soutěžní dráhy. Největší šanci na úspěch pak mají nejaktivnější školy, které do soutěže zapojí pravidelně všechny žáky školy.

Zapomenout se rozhodně nesmí na pravidla soutěže.

Co potřebuji, aby se moje škola mohla zúčastnit?
Stačí, když školu zaregistruje její zástupce na webu soutěže. Jelikož je opičí dráhy možné postavit v každé tělocvičně se základním vybavením, tak to není nic složitého. Její zdolání je možné nacvičit, kdy se to škole hodí. Například v hodinách tělocviku, v zájmovém kroužku, na sportovním dnu apod. Den i čas si může škola přizpůsobit svým možnostem. Je to čistě na škole.

Kolik mám pokusů na zdolání opičí dráhy?
Opičí dráhu je možné se žáky nacvičovat, jak dlouho daný učitel chce a kolikrát uzná za vhodné. Pouze oficiální výsledky je možné přes webový formulář, dostupný po přihlášení, zapsat v omezeném počtu. Doporučujeme si stáhnout a vytisknout předpřipravený formulář, do kterého je možné zapisovat průběžné výsledky a sledovat zlepšení výkonnosti žáků.

Kdo vyhraje?
Originální poháry, finanční odměny, nebo poukazy na nákup sportovního vybavení získá 10 škol v republice s největším počtem bodů. Systém hodnocení a podrobný popis pravidel naleznete zde.

Čím více žáků se ze školy zapojí a čím aktivnější škola bude, tím roste šance na úspěch.

Opičí dráhy

SOUTĚŽNÍ DRÁHA PRO PRVNÍ STUPEŇ

 

SOUTĚŽNÍ DRÁHA PRO DRUHÝ STUPEŇ

Hejtmanův pohár

Vítězové dle umístění v žebříčku na konci soutěže obdrží originální trofej – pohár a další ceny.